Влакове в Перу

Преглед на пътническите железопътни услуги в Перу

В Перу влаковете са рядкост, като железопътните мрежи са ограничени до няколко линии само в няколко части на страната. Съществуващите железопътни линии обаче предлагат на пътниците интересно и понякога грандиозно алтернатива на вътрешните полети и пътуването с автобуси на дълги разстояния.