Ден на Земята в Канада

Първо празнува в Съединените щати през 1970 година, за да почете раждането на екологичното движение и да осъзнае заплахите, пред които е изправена нашата планета, днес Денят на Земята се празнува в цял свят.

Понастоящем Денят на Земята се наблюдава в 175 държави и се администрира от неправителствената организация Earth Day Network.

Канадските училища като цяло ще създадат програми, свързани с Деня на Земята на 22 април, и ще насърчат учениците да организират обеди и да организират други инициативи, които имат положителен ефект върху околната среда.

Консултирайте се с уеб сайта на местното правителство за дейности във вашата общност.