Празнуване на ирландския път на Свети Бриги на 1 февруари