Причини, поради които може да бъдете отказано да влезете на границата с Канада

Преминаването на границата е сериозен бизнес. Дори канадците, които са известни като учтиви и лесни, не се забъркват, когато става въпрос за проверка на самоличността на границата на страната.

До известна степен възможността ви да дойдете в Канада е субективна и по преценка на служителя, с когото говорите, когато пристигнете на границата.

Както един офицер от граничните служби посочи в имейл, "Допустимостта на всички пътници, които се стремят да влязат в Канада, се разглежда за всеки отделен случай въз основа на конкретните факти, представени от служителя по граничните услуги от жалбоподателя към момента на е на лице да докаже, че отговаря на изискванията за влизане и / или пребиваване в Канада. "

Ако имате някакви притеснения относно допустимостта си, може да се интересувате от тези често срещани причини, поради които на хората е отказано влизане на границата с Канада.