Списък на водните паркове и слайдове в района на Детройт

Слайдове, плажове, басейни и плажове

Мързеливите, мътни дни на лятото често са горещи и влажни в Мичиган. Можете да се охладите в някой от водните паркове и слайдове в района на Детройт, както е посочено по-долу. Освен това, можете да разгледате плажовете в района Metro Detroit, ако искате да копаете пръстите си в пясъка.