Въведение в храните на провинция Синцзян

Храната, която ще намерите в региона Синцзян, е съвсем различна от тази на останалата част на Китай. Ето един бърз праймер за видовете неща, които ще срещнете, докато пътувате.