Обекти на световното културно наследство на ЮНЕСКО в САЩ

Културно и природно наследство на Съединените щати, определени от ЮНЕСКО

Организацията на обединените нации за образование, наука и култура, известна като ЮНЕСКО, набелязва природни и културни забележителности, които са важни за световното наследство от 1972 г. насам. Обекти в списъка на ЮНЕСКО за световното наследство имат специален статут, който им дава възможност да получат международно финансиране и помощ за запазването на тези съкровища.

Съединените щати разполагат с почти две дузини природни и културни обекти от световното наследство в списъка на ЮНЕСКО, като най-малко десетина от тях са включени в предварителния списък. Следват всички сайтове на Съединените щати за световното наследство и връзки към повече информация за тях.