Топ обитавани от духове хотели на югозапад - места за намиране на призраци

Хотелски коридори, трапезарии и често специфични стаи са обитавани от духове на Земята. Споделяме с вас местата, на които най-вероятно ще се появят призрачни видения в Югозападна Съединените щати. Често историите са достатъчни, за да ви изпратят опаковки. Но бъдете готови, най-често срещаните заплахи от ранната сутрин.