Великденска изгряваща 1916 в Дъблин - Какво място за посещение

Дъблин атракции, свързани с ирландското въстание през 1916 година

Великденското издигане от 1916 г. беше един от, може би определящия момент на ирландската история през 20-ти век - но къде можете да преживеете това историческо събитие най-добре? В Дъблин и на няколко места. Защото докато въстанието в 1916 г. беше планирано като национално събитие, то само имаше реално въздействие върху Дъблин. Така че ирландската столица е и идеалното място за повторно посещение на издигането на Великден. От основаването на ирландските доброволци и контрабандата на немски оръжия в страната до героичната последна позиция на бунтовниците и тяхното последващо изпълнение. Дори гроба на Роджър Клементинг, арестуван на западния бряг на Ирландия и обесен в Лондон, се намира тук.