Увеселителен парк край Вашингтон (кой е най-добрият?)